NGIL 7 FANG GUINEE EQUATORIALE 47 CM

                                        MASQUE  FANG NGIL, DE GUINEE EQUATORIALE, 47 CM (D'UN GROUPE DE 5 MASQUES)